Category Archives: Historie

Doggerland, land tussen Engeland en Nederland

De klimaatverandering zorgt voor opwarming van de aarde. Het gevolg is, dat de zeespiegel stijgt. Het zal niet de eerste keer zijn, al heeft in onze tijd de mens zelf er waarschijnlijk een handje in. Vroegere periodes van opwarming hebben ervoor gezorgd dat gebieden overstroomden en onder water gebleven zijn. Zo ook Doggerland, het land tussen het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Lees verder

Klokken om de tijd te meten

Met het ontwikkelen van de menselijke beschaving voldeden natuurklokken niet meer. Het was niet meer voldoende naar de stand van de zon te kijken, er waren hulpmiddelen nodig, die het precieze tijdstip konden aangeven, altijd en overal. Het ontstaan van klokken. Tijd meten Tot aan het begin van de middeleeuwen was het voldoende een tijdstip bij benadering te weten. Met het ontwikkelen van een redelijke kalender waren dagen, seizoenen en jaren behoorlijk ingekaderd. Nog niet nauwkeurig genoeg, maar er viel

Het meten van de tijd

In onze digitale tijd zijn het atoomklokken waaraan onze tijdmeting is geijkt. Tijd is tot vele cijfers achter de komma exact te bepalen. Vóór de atoomklok bestond, gebruikten we mechanische klokken. En dáárvoor …. Tijd Al in een vroeg stadium van de menselijke ontwikkeling, waren mensen zich bewust van het verstrijken van de tijd. Het ritme van elkaar opvolgende dagen en seizoenen gaf een vertrouwd en geordend gevoel. Het gaf mensen het idee grip te hebben op de wereld om

Staatshoofden van Nederland

Het koninkrijk der Nederlanden heeft als staatshoofd een koning. Op 30 april 2013 volgde koning Willem Alexander zijn moeder, koningin Beatrix op. Nederland is op dat moment ongeveer tweehonderd jaar een koninkrijk. Franse tijd Na de Franse Revolutie had Napoleon Bonaparte de macht in Frankrijk in handen gekregen. Door tal van veroveringstochten had hij diverse landen en landstreken aan het Franse Rijk toegevoegd. Ook de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden was aanvankelijk onder Franse invloed gekomen en later ingelijfd. Eind

De Vrede van Utrecht (1713)

De Vrede van Utrecht, die in 1713 werd gesloten, markeerde een eind aan anderhalve eeuw van oorlog. Verschillende partijen waren betrokken, ook om het machtsevenwicht zo goed mogelijk te behouden. Het verdrag werd gesloten in Utrecht, zonder dat de toenmalige Republiek daar overigens veel in te zeggen had. Godsdienstoorlogen De zestiende en zeventiende eeuw werden in Europa gekenmerkt door godsdienstoorlogen. Op opkomst van het protestantisme, volgens de leer van Luther of Calvijn, had heftige effecten gehad. Heersers meenden te kunnen