Wat kost een postzegel in 2017?

Op onze brieven en kaarten plakken we postzegels en daarmee betalen we voor de verzending en bezorging van die post. De posttarieven vertonen al verschillende jaren een sterk stijgende lijn. Wat moet je in 2017 voor een postzegel neertellen?

 

Betalen voor verzending

In 1840 werd in het Verenigd Koninkrijk de eerste postzegel, de ‘Penny B lack’, op een poststuk geplakt. Vanaf dat moment was het niet meer de ontvanger van een poststuk maar de verzender die door middel van die postzegel voor de kosten van de postverwerking van dat poststuk opdraaide. Andere landen volgden het goede voorbeeld, België in 1848, Nederland in 1851.

 

Van brief naar e-mail

Lange tijd was een brief de enige manier om informatie op een betrekkelijk eenvoudige manier van de ene plek naar de andere te krijgen. Met de opkomst  van de moderne digitale mogelijkheden veranderde dat. Tegenwoordig communiceren we meestal digitaal, door het versturen van e-mail, via chatprogramma’s of social media. Alhoewel er nog steeds via PostNL gewone brieven, kaarten en andere poststukken worden verstuurd is het totale postvolume de afgelopen jaren sterk teruggelopen en de verwachting is dat deze terugloop nog even zal doorgaan.

 

Inkomsten en uitgaven

Het verwerken van poststukken is een arbeidsintensief en logistiek ingewikkeld proces. Binnen één à twee dagen wordt een brief opgehaald uit de PostNL-brievenbus, vervoerd naar een distributiecentrum, gesorteerd, vervoerd naar de juiste regio, opnieuw gesorteerd naar plaats en straat en vervolgens bij het juiste adres in de brievenbus gestopt. Als je bedenkt dat het om vele duizenden poststukken per dag gaat die kris-kras door het land moeten worden bezorgd dan begrijp je wellicht iets van de complexiteit. Het vraagt om een efficiënte infrastructuur, die van begin tot eind helemaal moet kloppen. En uiteraard kost dat geld. Met het teruglopen van het postvolume dreigt er minder binnen te komen dan nodig is om het hele postverwerkingsapparaat overeind te houden.  Met bezuinigen alleen kan dit niet worden opgevangen, en dus zullen – helaas – de posttarieven zo moeten worden verhoogd dat inkomsten en uitgaven weer met elkaar in evenwicht komen.

 

Waarde van de postzegel

Vroeger kon je op de postzegel zien welke waarde deze had. Op een zegel van 60 cent stond gewoon ‘60 cent’.  Dat was van de ene kant duidelijk en handig. Het werd lastig als het posttarief moest stijgen. Je oude zegels hadden niet meer de waarde die nodig was om op de brief te plakken, en er moesten zegels zijn om die waarde bij te plakken. Zo had je zegels van één of enkele centen nodig. Lastig voor de consument, maar ook relatief een dure oplossing  voor PostNL Tegenwoordig zie je daarom alleen nog een waarde-aanduiding op de postzegel staan. Op een brief met een gewicht van hooguit 20 gram plak je een zegel met waarde-aanduiding 1, op een brief met een gewicht tussen de 20 en 50 gram komt een zegel met waarde-aanduiding 2. Wordt het tarief verhoogd, dan kun je gewoon je zegels opgebruiken zonder dat je zegels hoeft bij te plakken.

 

De posttarieven voor 2017

De tarieven voor brieven en kaarten die geldig zijn binnen Nederland

Gewicht Bedrag Wat plak je
0 – 20 gram € 0,78 Één zegel met aanduiding 1
20 – 50 gram € 1,56 Één zegel met aanduiding 2 of 2 zegels met aanduiding 1
50 – 100 gram € 2,34 Een combinatie die samen de waarde-aanduiding 3 opleveren
100- 250 gram € 3,12 Een combinatie die samen de waarde-aanduiding 4 opleveren
250 gram – 1 kilo € 3,90 Een combinatie die samen de waarde-aanduiding 5 opleveren
Wil je aangetekend verzenden, dan betaal je €8,35
Wil je aangetekend verzenden en print je zelf de zegel uit, dan betaal je € 7,50

 

De tarieven voor brieven en kaarten die internationaal worden verzonden

Gewicht Bedrag Wat plak je
0 – 20 gram € 1,33 Één zegel met aanduiding 1 internationaal
20 – 50 gram € 2,66 Één zegel met aanduiding 2 of 2 zegels met aanduiding 1internationaal
50 – 100 gram € 3,99 Een combinatie die samen de waarde-aanduiding 3 internationaal opleveren
100 gram – 1 kilo € 6,65

 

De tarieven voor pakketten binnen Nederland

Brievenbuspakje met
verzendbewijs
€ 3,95 Dit regel je bij een PostNL-servicepunt.
Brievenbuspakket tot een gewicht van 2 kilogram € 3,50 Je bestelt dit online en print de zegel zelf uit. Je hebt géén verzendbewijs.
Pakket tot een gewicht van 10 kilogram € 6,95 (via een servicepunt € 6,50 als je online bestelt en zelf uitprint.
Pakket met een gewicht tot 30 kilogram € 13,25 bij een servicepunt € 12,71 als je online bestelt en zelf de zegel uitprint

 

De tarieven voor pakketten internationaal

Pakket met een gewicht tot 2 kilogram € 9,31 Mét Track & Trace wordt dat € 13,-
Pakket met een gewicht tot 5 kilogram € 19,50 Inclusief Track & Trace
Pakket met een gewicht tot 10 kilogram €25,- Inclusief Track & Trace

 

Op 1 januari 2014 , 2015, 2016, 2017 én 2018 gaan de posttarieven opnieuw stijgen

In 2013 hebben we in Nederland al twee flinke tariefsverhogingen meegemaakt, maar op 1 januari 2014 en vervolgens op 1 januari 2015, 1 januari 2016, 1 januari 2017 én 1 januari 2018 gaan de posttarieven opnieuw omhoog. Waarom nu al weer? Wat moet je voor een postzegel gaan betalen?

Postzegel

Sinds de eerste postzegel in 1851 in Nederland op een brief werd geplakt zijn er miljoenen exemplaren gevolgd. De postzegel is in feite een bewijs, dat de afzender van het poststuk alle kosten voor verzending en bezorging heeft voldaan. Op de postzegel was te lezen wat het bedrag was, dat betaald was. Je betaalt een tarief naar gewichtsklasse, bestemming (binnenland of buitenland) en formaat (kan wel of niet door de brievenbus). Op de gewone postzegel staat al enkele jaren geen bedrag meer genoemd, er staat alleen nog een waarde-aanduiding, een 1 of een 2.

De waarde-aanduiding

zegels-1
Postzegels met waarde-aanduiding 1

Toen er nog zegels werden gebruikt, waarop een bedrag stond, kwam je elke keer bij een tariefstijging een beetje in de knoop. Ofwel je moest zegels ter waarde van enkele centen bijplakken, of nieuwe zegels kopen. Het grote voordeel van de waarde-aanduiding is, dat dit allemaal niet meer hoeft: de zegels blijven gewoon geldig na een tariefsverhoging. Een zegel met waarde 1, gebruikt voor een binnenlandse brief, niet zwaarder van 20 gram, die door de brievenbus past, heeft na een tariefsverhoging nog steeds de waarde 1 en kan voor hetzelfde doel nog steeds gebruikt worden. Geen bijplakken meer! Als reeds gekochte zegels na een tariefsverhoging nog steeds geldig blijven, is dat een prima reden om een klein voorraadje aan te leggen!

Bepaling van de frankeerkosten

Laten we eens kijken, wat PostNL allemaal doet voor dat ene zegeltje op de brief. Dat is heel wat:

 • Ophalen bij de brievenbus
 • Brengen naar een sorteercentrum
 • Sorteren naar bestemming (steden, postcodegebieden)
 • Expeditie naar bestemming
 • Sorteren naar straat, postcode
 • Bezorging

Een heel lijstje. Kan dat allemaal voor die paar centen? Ja en nee.

De macht van de massa

De enige manier waarop jouw brief voor het postzegelbedrag kan worden bezorgd is, omdat er zoveel brieven zijn. Omdat er meestal duizenden poststukken naar dezelfde gebieden worden verzonden, kunnen de onkosten van die verzending worden gedeeld. De overvloed aan poststukken maakt, dat de prijs voor een postzegeltje relatief laag is. Je kunt je de kosten voorstellen, als je iemand inhuurt die speciaal voor jou een brief naar een adres in een ander deel van het land gaat brengen. Vergeleken daarmee vallen de onkosten voor de postzegel echt wel mee…

Veranderende postmarkt

Het probleem in de postmarkt zit hem in het dalend aantal poststukken. Door de opkomst van digitale communicatiemiddelen, zoals e-mail, whatsapp, skype, e.d. wordt er veel minder post verzonden dan een aantal jaren terug. Minder poststukken, dus ook dalende inkomsten. Toch blijven de onkosten minimaal gelijk. De postdienst moet immers overal paraat zijn, brievenbussen moeten dagelijks worden geleegd, etc. Om de dalende inkomsten te compenseren zit er niets anders op, dan de posttarieven verhogen. Dat is op 1 januari 2013 gebeurd, toen het basistarief van 50 naar 54 cent ging. Het gebeurde op 1 augustus 2013 opnieuw wat een basistarief van 60 cent opleverde. Op 1 januari 2014 ging het tarief naar 64 cent.  Op 1 januari 2015 volgde de volgende tariefsverhoging, waarmee het basistarief naar 69 cent ging. Op 1 januari 2016 volgt een nieuwe verhoging met 4 cent, waardoor het basistarief kwam op 73 cent. PostNL vind de tariefsverhogingen noodzakelijk, om de uitvoering van de postdienst verantwoord te kunnen handhaven. De toenmalige minister van Economische Zaken, Henk Kamp, steunt hen daarbij. In september 2016 kreeg PostNL van de ACM (Autoriteit Commerciële Markt) toestemming voor een nieuwe prijsverhoging op 1 januari 2017. De nieuwe prijs werd 78 cent. Daarmee is het nog niet gedaan met de prijsstijgingen, op 1 januari 2018 ging het basistarief naar € 0,83

De nieuwe posttarieven per 1 januari 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

Vanaf 1 januari 2014 gelden de volgende posttarieven

 • Basistarief binnen Nederland: 64 cent. Vanaf 1 januari 2015: 69 cent. Vanaf 1 januari 2016: 73 cent. Vanaf 1 januari 2017:  78 cent. Vanaf 1 januari 2018: 83 cent
 • Basistarief met buitenlandse bestemming: € 1,05.
  Vanaf 1 januari 2015: € 1,15. Vanaf 1 januari 2016: € 1,25. Vanaf 1 januari 2017: € 1,33. Vanaf 1 januari 2018: € 1,40
 • De tarieven voor het verzenden van postpakketten binnen Nederland,
  vanaf 1 aug. 2015: € 6,95

Overige prijzen voor 2018 vind je hier