Je microfoon op een standaard!

Voor een muzikaal optreden of een lezing gebruik je vaak een geluidsinstallatie. Met een goede microfoon wordt je stem of je instrument helder en duidelijk overgebracht. Er wordt nog veel gebruik gemaakt van losse microfoons. De hele tijd vasthouden is niet handig, dus we gebruiken liever een microfoonstandaard. Maar welke type standaard is het handigst?

 

In de hand of niet

Wanneer je een lezing geeft, of een muzikaal optreden verzorgd, dan kun je de microfoon zelf in de hand houden. Sommige mensen vinden dat prettig, omdat de microfoon ze een houvast geeft en anders niet goed weten ‘waar de handen te laten’. Wie meer gewend raakt aan het podium, weet dat zo’n microfoon ook lastig kan zijn. Je handen missen een stukje expressiviteit, omdat die microfoon steeds op de juiste afstand van de mond vastgehouden moet worden. Het kan daardoor ook vermoeiend worden. Een microfoonstandaard kan hier uitkomst brengen. Ben je trouwens een instrumentalist, dan is het met de hand vasthouden van een microfoon zo goed als onmogelijk. Dus ook voor instrumentalisten is een goede standaard een must.

 

Verschillende typen

Globaal kun je de microfoonstandaarden verdelen in een drietal groepen:

  • Het standaard microfoonstatief
  • Het microfoonstatief met arm
  • Een tafelstandaard

 

Het standaard microfoonstatief

Het meest simpele, standaardmodel voor een microfoonstatief bestaat uit een metalen paal. Aan de bovenkant bevindt zich een klemmetje, meestal van kunststof, waar de microfoon gemakkelijk kan worden ingeklemd of -geschoven. Aan de onderkant is de paal voorzien van enkele metalen pootjes, meestal drie, voorzien van rubberen voetjes. Dank zij de pootjes staat het statief stevig op het podium, de rubberen voetjes zorgen ervoor dat het statief niet wegschuift en bovendien absorbeert het rubber ongewenste trillingen. Dat betekent, dat eventuele tikken op de vloer niet meteen hard via de speakers hoorbaar worden. Bij een goed statief worden eventuele tikken tegen het statief ook niet doorgegeven, en dat is voor het publiek erg prettig. Niemand zit erop te wachten verrast te worden door een hoop getik en gekraak, mocht je het statief willen verplaatsen.

 

Het microfoonstatief met arm

Voor een lezing of zanguitvoering voldoet een standaard microfoonstatief prima. Bespeel je echter ook een instrument, zoals een gitaar, dan zit de paal van het statief je al snel in de weg. Het tikken tegen het statief is bijna onvermijdelijk, wat tot irritatie bij je publiek zal leiden. Bovendien is al dat tikken en stoten voor je instrument ook niet bevorderlijk. De oplossing is simpel: gebruik een microfoonstatief met een arm. De arm wordt bevestigd aan de statiefpaal en is draaibaar. Je kunt de arm hoger en lager stellen, maar ook de lengte van de arm is instelbaar. Dank zij een dergelijk statief krijg je meteen meer bewegingsvrijheid.

 

Een tafelstandaard

Een statief zet je microfoon meteen op hoogte. Soms echter, is dat helemaal niet nodig, maar hoeft het statief de microfoon alleen maar een steuntje te geven. Bijvoorbeeld om bepaalde delen van het drumstel te versterken, of akoestische instrumenten. In deze gevallen kan gebruik gemaakt worden van een tafelstandaard. De paal is hier bijna niet aanwezig, de pootjes met rubberen voetjes wel en natuurlijk ook het klemmetje waar je de microfoon op zet. Je ziet een tafelstandaard ook vaak in gebruik op een piano, of om het totaal aan geluiden in een toneelvoorstelling op te vangen.

 

Doelstelling

Om te bepalen wat het beste model microfoonstandaard voor jou is, moet je goed kijken naar het doel van je optreden en het gereedschap dat je daarbij wilt hanteren. Heb je graag houvast aan een microfoon, prima. Wil je je handen vrij hebben om met gebaren je betoog of zang kracht bij te zetten, dan gebruik je een standaard. Kun je niet dicht bij de standaard komen, omdat je een instrument voor je moet houden, dan heb je een standaard met arm nodig. En is tenslotte de hoogte niet van belang, dan kom je uit op een minder opvallende tafelstandaard.

Soorten microfoons

Wie zijn of haar muzikale kwaliteiten met het publiek wil delen, of wellicht lezingen en voordrachten, neemt zijn toevlucht tot een geluidsinstallatie om al het geluid goed over te brengen. De spreker, zanger of muzikant maakt gebruik van een microfoon. Er zijn nogal wat soorten microfoons.

 

Geluidsinstallatie

Het principe van de geluidsinstallatie is simpel. Een microfoon vangt de geluidsgolven op, zet ze om in elektrische stroompjes en geeft deze door aan de versterker. Digitale versterkers maken het mogelijk effecten toe te voegen of bepaalde geluidsfrequenties te benadrukken of te onderdrukken. Zo kun je een heel klein beetje galm toevoegen, zodat het lijkt of je in een grote zaal staat. Of je geeft de bastonen net wat meer nadruk in de muziek, of juist de hogere tonen als je spraak helder en scherp wilt overbrengen. De versterker geeft het al of niet vervormde geluid, nog steeds in de vorm van elektrische stroompjes, vervolgens door aan de geluidsboxen of speakers. In de speakers worden de elektrische stroompjes weer omgezet in geluidstrillingen, zodat je kunt horen wat er is gezegd, gezongen of gespeeld.

 

Let op de kwaliteit

De meest cruciale processen liggen in het omzetten van geluidsgolven naar elektrische stroompjes en andersom. Als in dit proces verstoringen plaatsvinden, dan worden deze versterkt weergegeven. Ofwel, met een hele slechte microfoon kun je onmogelijk goede geluidsweergave verwachten. Maar ook omgekeerd: met een hele goede microfoon en hele beroerde speakers zal het resultaat al evenzeer tegenvallen.

 

Microfoon

In eerste instantie kijk je goed naar de microfoon die je gaat gebruiken. Er zijn allerlei soorten microfoons in de handel, ieder op verschillende toepassingen gericht. Niet alleen de kwaliteit van het geluid is belangrijk, ook hoe gemakkelijk de microfoon tijdens het zingen, spelen of spreken in het gebruik is. Zo zul je op een podium, waar veel beweging plaatsvindt, zoals dans of toneel, liever niet met microfoondraden werken.

 

Soorten microfoon

Belangrijke microfoonsoorten zijn:

  • USB-microfoon
  • Condensator-microfoon
  • Draadloze microfoon

 

De USB-microfoon

De naam zegt het al, je kunt een USB-microfoon aansluiten op de USB-poort van je computer of versterker. Als je een USB-microfoon op je computer aansluit, heb je het voordeel dat het maken van geluidsopnames vrijwel zonder verlies kan gebeuren en het geregistreerde geluid kan vervolgens vrij eenvoudig in audio-programma’s worden bewerkt en aangevuld.

 

De condensator-microfoon

Het geluid wordt in een condensator-microfoon door middel van luchtdrukveranderingen in een condensator geregistreerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een spanningsverandering, waar de condensator-microfoon een voorspanning, ofwel fantoomvoeding, nodig heeft. Dit type microfoon is gevoeliger dan de meer traditionele dynamische microfoons. Dat voordeel kan ook een nadeel worden: de condensator-microfoon is gevoeliger voor rondzingen. Een goede afstemming van het geluid, en een technicus die weet waar hij mee bezig is, is dus wel belangrijk.

 

Een draadloze microfoon

Wie optimaal gebruik wil kunnen maken van het podium en niet gehinderd wil worden door draden en standaards, kan gebruik maken van een draadloze microfoon. In de meeste gevallen draag je dit type microfoon onopvallend op de kleding, of op de huid geplakt. Vaak is hier sprake van een condensator-microfoon, en draag je achter op je rug of ergens tussen je kleding een bijbehorende zender. Er bestaan ook ‘gewone’ draadloze microfoons, die je in de hand moet houden. Hier is geen zendertje voor nodig.